Ventilatie

Investeren in je gezondheid en wooncomfort

LijnGroen

Gezonde lucht is levensnoodzakelijk. Ook thuis en op het werk. De verplichting door de overheid om in woningen en kantoren aangepaste ventilatiesystemen te voorzien, is absoluut niet uit de 'lucht' gegrepen.

 

Ventileren is geen luxe. Slapeloosheid, futloosheid, hoofdpijn, allergieën, kanker, longziekten, hartziekten...: ze zijn vaak het gevolg van ongezonde lucht. Onze drang naar 'isoleren' zorgt ervoor dat de aanwezige lucht te weinig wordt ververst. Hoe hoger de CO2-waarde in uw woning, hoe armer de lucht.

 

U wordt er loom van, en op de lange duur tast het uw gezondheid aan. Ventilatie is dan ook geen luxe... Het is een 'must'.

 

De Belgische ventilatienorm (NBN D 50-001) bepaalt hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte ververst moet worden. In principe bedraagt de nodige hoeveelheid lucht die toegevoerd en afgevoerd moet worden 3,6 m³/uur per vierkante meter vloeroppervlak van de ruimte.

 

De norm vermeldt ook de minimale hoeveelheden toevoer- of afvoerlucht per ruimte (woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer...). Om het energieverbruik onder controle te houden, laat de norm toe de lucht- hoeveelheden voor bepaalde ruimtes te beperken.

 

In de woonkamer, studeerkamer, slaapkamer,... Kortom in alle lokalen van een woning geldt dezelfde voorwaarde voor de bepaling van het nominaal debiet. 3,6 m³/u en per m² vloeroppervlakte.